Strona g³ówna PrzejdŸ do portalu Miasta.org


Ciekawostki

Pojcie Skandynawii i krajw nordyckich

Wikszo mieszkacw Polski i Europy zachodniej bdnie uwaa i kraje takie jak Finlandia, czy Islandia nale do grupy krajw skandynawskich. W rzeczywistoci mieszkacy tego obszaru okrelaj Skandynawie jako krain geograficzn, w ktrej skad wchodz tylko kraje z pwyspu Skandynawskiego (Norwegia, Szwecja) oraz Dania.

Finlandia i Islandia wraz z krajami skandynawskimi nale jednake do wsolnoty krajw nordyckich. Na fladze kadego z tych pastw znajduje si krzy.

Micha³ Kalinowski © 2008 - 2023
Zobacz te¿: Berlin - Barcelona - Budapeszt - Londyn - Nowy Jork - Pary¿ - Praga - Sztokholm